پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : مقاله انگلیسی با ترجمه روانشناسی - ترس و اضطراب در کودکان (فوبیای کودکان)

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی ترجمه روانشناسی ترس اضطراب فوبیای کودکان

  نام محصول : مقاله انگلیسی با ترجمه روانشناسی - ترس و اضطراب در کودکان (فوبیای کودکان)

  • Abstract
  • Article Outline
  • Specific Phobias in Children
  • Details About Applying the Treatment to Children
  • Overview
  • Before Treatment
  • Diagnostic assessmen
  • Functional assessment
  • Family and parental factors
  • Rationale and pretreatment instructions
  • Conducting OST
  • Overview
  • Exposure
  • Cognitive challenges
  • Participant modeling
  • Reinforcement
  • Psychoeducation and skills training
  • Implementation
  • After OST
  • Benefits and Costs of an Intensive Format
  • Examining the Use of OST with Children
  • Mechanisms of Change
  • Conclusion
  • References
  • Accepted manuscripts
  • Uncorrected proofs
  • Corrected proofs
  • خلاصه و چکیده مطالب
  • خلاصه ای از اهم مطالب مهم در این مقاله
  • فوبیای خاص در کودکان
  • جزئیات مرتبط با کاربرد شیوه درمانی برای کودکان
  • شرح کلی و مختصر از کاربرد شیوه درمانی
  • ارزیابی عملکردی
  • خانواده و فاکتورهای تأثیر بخش والدین
  • اجرای تست ost
  • تماس درمانی
  • رویارویی های ادراکی
  • الگوبرداری مشارکتی
  • تقویت
  • عوامل روان تربیتی و آموزش مهارتها

  مشخصات فنی محصول : مقاله انگلیسی با ترجمه روانشناسی - ترس و اضطراب در کودکان (فوبیای کودکان)
  بررسی تخصصی محصول : مقاله انگلیسی با ترجمه روانشناسی - ترس و اضطراب در کودکان (فوبیای کودکان)
  نظرات کاربران در مورد محصول : مقاله انگلیسی با ترجمه روانشناسی - ترس و اضطراب در کودکان (فوبیای کودکان)

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه