پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بازی و بازی درمانی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی پایان نامه روانشناسی پایان نامه های روانشناسی بازی بازی درمانی

  نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بازی و بازی درمانی

  • بیان مسأله
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • فرضیه تحقیق
  • تعریف نظری مفاهیم تحقیق
  • پرخاشگری
  • اختلال سلوک
  • تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق
  • بازی درمانی شناختی – رفتاری
  • اختلال سلوک
  • پرخاشگری
  • کودکان
  • بازی
  • مسأله بازی
  • اهمیت بازی
  • تبیین بازی
  • بازی درمانی
  • انواع بازی درمانی
  • تحول نظریه های بازی درمانی
  • بازی درمانی روان پویایی
  • بازی درمانی تخلیه ای
  • بازی درمانی رابطه ای
  • بازی درمانی غیر مستقیم
  • بازی درمانی رفتاری – شناختی
  • رابطه
  • فعالیت درمانگر
  • اختلال سلوک
  • علت شناسی
  • عوامل مربوط به والدین
  • فرضیه فرهنگی – اجتماعی
  • عوامل روانشناختی
  • عوامل عصبی – زیست شناختی
  • پرخاشگری
  • پیشینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری و روابط اجتماعی نامناسب کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری
  • طرح پژوهش
  • جامعه آماری
  • نمونه آماری
  • شیوه نمونه برداری
  • پرسشنامه CSI-4
  • چک لیست والدین (سرپرستان کودک)
  • چک لیست معلمان
  • روایی و اعتبار CSI-4
  • محدودیت پرسشنامه CSI-4
  • نمره گذاری CSI-4
  • سیاهه پرخاشگری
  • شیوه انجام تحقیق
  • جلسه اول: ارزیابی
  • جلسه دوم: شناسایی احساسات اصلی
  • جلسه سوم: شناسایی احساسات اصلی
  • جلسه چهارم: آموزش مهارتهای ارتباطی
  • فعالیت
  • پرسیدن سؤال
  • مورد تحسین قرار گرفتن
  • تعارف کردن
  • جلسه پنجم «آموزش مهارتهای ارتباطی»
  • فعالیت: پیشنهاد مشارکت
  • درخواست مشارکت
  • پیوستن به فعالیت
  • ترک فعالیت
  • هدف
  • جلسه ششم: آموزش حل مسأله بین فردی
  • جلسه هفتم و هشتم: «آموزش مراحل حل مسأله بین فردی»
  • فعالیت
  • هدف
  • جلسه 9: ارزیابی
  • فعالیت
  • هدف
  • جلسه 10
  • فعالیت
  • شیوه تحلیل داده ها
  • مقدمه
  • نتایج مرحله اول تحقیق
  • نتایج مرحله دوم تحقیق
  • بررسی فرضیه تحقیق
  • پیوست نتایج
  • مقایسه پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی بر اساس روزهای هفته
  • مقایسه پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی بر اساس محتوای پرسشهای سیاهه پرخاشگری
  • مقدمه
  • خلاصه نتایج
  • محدودیت های تحقیق
  • پیشنهادات تحقیق
  • فهرست منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه روانشناسی - بازی و بازی درمانی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه روانشناسی - بازی و بازی درمانی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه روانشناسی - بازی و بازی درمانی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه