پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرزندان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی پایان نامه ارشد روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی کمالگرایی عزت نفس

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرزندان

  • فصل اول
  • كلیات پژوهش
  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • اهمیت و ضرورت مسأله
  • اهداف پژوهش
  • فرضیه‌های پژوهش
  • متغیرهای پژوهش
  • تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی
  • كمال‌گرایی
  • عزت‌نفس
  • جرأت‌ورزی
  • خودكارآمدی
  • تعاریف عملیاتی
  • خلاصه
  • فصل دوم
  • گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن
  • كمال‌گرایی
  • نظریه‌های كمال‌گرایی
  • نظریه فروید
  • نظریه هورنای
  • نظریه پرلز
  • كمال‌گرایی از دیدگاه اسلام
  • انواع كمال‌گرایی
  • ابعاد كمال‌گرایی
  • كمال‌گرایی خود مدار
  • كمال‌گرایی دیگر مدار
  • كمال‌گرایی القاء شده اجتماعی
  • ویژگی افراد كمال‌گرا
  • كمال‌گرایی والدین
  • عزت‌نفس
  • اهمیت عزت‌نفس
  • علل پیدایش عزت‌نفس
  • واكنش دیگران
  • مقایسه با دیگران
  • همانند سازی با الگوها
  • نیاز به احساس ارزشمندی
  • جرأت‌ورزی
  • رفتار منفعلانه
  • رفتار پرخاشگرانه
  • رفتار همراه با جرأت‌ورزی
  • ویژگی‌های شخصیتی جرأت‌ورزانه
  • خودكارآمدی
  • مؤلفه‌های خودكارآمدی
  • سطح
  • عمومیت
  • نیرومندی
  • منابع خودكارآمدی
  • تجارب مسلط
  • تجارب جانشینی
  • قانع‌سازی كلامی (اجتماعی)
  • حالت‌های فیزیولوژیكی و هیجانی
  • تجارب تصویرسازی
  • مروری بر پژوهش‌های انجام شده
  • پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور
  • پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور
  • خلاصه
  • فصل سوم
  • روش پژوهش
  • طرح پژوهش
  • جامعه آماری
  • نمونه آماری
  • روش نمونه‌گیری
  • ابرازهای اندازه‌گیری
  • مقیاس كمال‌گرایی اهواز
  • پایایی مقیاس كمال‌گرایی اهواز
  • اعتبار مقیاس كمال‌گرایی اهواز
  • شیوه نمره‌گذاری مقیاس كمال‌گرایی اهواز
  • آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
  • اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
  • پایایی آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
  • شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
  • پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
  • پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
  • اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
  • شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
  • مقیاس خودكارآمدی عمومی
  • پایایی مقیاس خودكارآمدی عمومی
  • اعتبار مقیاس خودكارآمدی عمومی
  • شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودكارآمدی عمومی
  • روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات
  • روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها
  • خلاصه
  • فصل چهارم
  • تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
  • داده‌های توصیفی پژوهش
  • ارزیابی فرضیه‌های پژوهش
  • خلاصه
  • فصل پنجم
  • بحث و نتیجه‌گیری
  • خلاصه و نتیجه‌گیری
  • محدودیت‌های تحقیق
  • پیشنهادها
  • منابع فارسی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرزندان
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرزندان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرزندان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه