پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی روش تحقیق روانشناسی پروپوزال روانشناسی تاثیر رنگ بر کودکان

  نام محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • هدف پژوهش
  • اهمیت موضوع
  • فرضیات پژوهش
  • متغیرهای اساسی پژوهش
  • متغیر وابسته
  • متغیر مستقل
  • تعاریف عملیاتی
  • رنگ
  • حافظه
  • فصل دوم
  • پیشینه پژوهش
  • پیدایش رنگها
  • قرمز
  • سیاه
  • رنگ شناسی كودكان
  • رویت رنگ
  • طبیعت رنگها
  • آمیزش رنگها
  • روش اضافه كردن
  • روش كسر كردن
  • اختلالات رویت رنگ
  • انواع كوررنگی
  • بینایی رنگ (رنگ بینی)
  • فیزیولوژی رنگ
  • تأثیر روانی رنگها در انسان
  • تقویت درك رنگها
  • حافظه
  • حافظه اولیه
  • رشد حافظه در نوباوگی
  • حافظه چیست
  • آیا حافظه یك ملكول شیمیایی است
  • انواع حافظه
  • حافظه كوتاه مدت
  • حافظه دراز مدت
  • اندازه گیری حافظه
  • حافظه سازنده
  • عوامل مؤثر بر یادگیری و تقویت حافظه
  • هوش
  • انگیزه
  • تجربه اولیه
  • تمركز داشتن
  • تصور ذهنی داشتن
  • ارتباط دادن بین آموخته ها
  • تداعی اندیشه ها
  • دربارة فرایند به خاطر سپردن
  • حافظه و فراگیری
  • حافظه ، ذهن، هوش
  • فصل سوم
  • روش اجرای تحقیق
  • جامعه آماری
  • روش تحقیق
  • نمونه
  • حجم نمونه
  • روش نمونه گیری
  • ابزار تحقیق
  • روش و چگونگی اجرا
  • روش آماری
  • چكیده
  • خلاصه مطالب
  • محدودیتهای پژوهش
  • پیشنهادات
  • منابع

  مشخصات فنی محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان
  بررسی تخصصی محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه