پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پایان نامه روانشناسی - روش های تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش در معلمان خوانسار

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: شانتیا
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه روانشناسی پایان نامه های روانشناسی تقویت حافظه انگیزش

  نام محصول : پایان نامه روانشناسی - روش های تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش در معلمان خوانسار

  فهرست مطالب
  چکیده
  مقدمه
  بیان مسأله
  اهمیت وضرورت پژوهش
  اهداف پژوهش
  سوالات وفرضیات
  تعریف اصطلاحات
  آشنایی با روشهای تحقیق
  فصل دوم
  ادبیات
  و پیشینه پژوهش
  تعریف انگیزه وانگیزش
  تعریف تحقیق وپژوهش
  اهمیت مطالعه وتحقیق از دیدگاه اسلام
  نظریه های انگیزش
  انگیزش پیشرفت
  نظریه هنری موری
  نظریه مکلند
  انگیزش بیرونی ودرونی
  تکلیف درگیری در برابر خود درگیری
  انگیزش پیشرفت در نظریه میدانی
  چگونگی ایجاد انگیزه تحقیق
  تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
  تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در خارج از کشور
  فصل سوم :روش تحقیق
  جامعه آماری
  روش نمونه گیری وحجم نمونه
  ابزار جمع آوری اطلاعات (ابزار اندازه گیری)
  نحوه ساخت ابزار اندازه گیری
  روش تعیین روایی ابزار
  روش تعیین اعتبار ابزار
  روش تحلیل داده ها
  مراحل اجرای تحقیق
  فصل چهارم: یافته های پژوهش
  توصیف ویژگیهای پاسخگویان:
  یافته های حاصل ازاجرای پرسشنامه
  پیشنهاد های کاربردی پژوهش
  پیشنهاد موضوعات پژوهشی
  محدودیتهای پژوهش
  منابع ومأخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه روانشناسی - روش های تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش در معلمان خوانسار
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه روانشناسی - روش های تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش در معلمان خوانسار
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه روانشناسی - روش های تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش در معلمان خوانسار

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه