پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پایان نامه کارشناسی روانشناسی - تاثیر عشق ورزی در رضایت مندی زندگی زناشویی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: شانتیا
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه روانشناسی عشق عشق ورزی زندگی زناشویی رضایت مندی

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی روانشناسی - تاثیر عشق ورزی در رضایت مندی زندگی زناشویی

  فهرست مطالب
  عنوان                                            
  فصل اول:کلیات تحقیق
  مقدمه                                                 
  بیان مسئله                                            
  اهمیت وضرورت پژوهش                                       
  اهداف پژوهش                                          
  سوالات پژوهش                                          
  فرضیات پژوهش                                        
  تعاریف مفهومی متغیرها                                                   
  تعاریف عملیاتی متغیرها                                    
  فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش
  مقدمه                                            
  پیشینه پژوهش                                        
  مسأله ای برای تعریف عشق                                    
  عشق حقیقی وواقعی به چه می ماند؟                                
  عشق یک پدیده قابل یادگیری است                                
  عشق نیازها را تشخیص می دهد                                
  عشق مستلزم آن است که شخص قوی باشد                            
  عشق مستلزم مسئولیت پذیری است                                
  عشق موانع بسیاری دارد                                    
  عشق رمانتیک                                        
  چهار فصل عشق                                        
  بخش دوم:تعریف رضایت                                    
  تعریف ازدواج                                        
  ازدواج ازنظر ائمه ومعصومین                                
  تشویق به ازدواج                                        
  عاشق بودن چه معنایی دارد؟                                
  انواع عشق ورابطه ی آن باازدواج                                
  جایگاه عشق در زندگی زناشویی                                
  راههای حفظ عشق وعلاقه در زندگی مشترک                            
  جادوی عشق در زندگی زناشویی                                
  دوستی برای عشق ضروری است                                
  عشق بدون اگرها واماها بهترین است                                
  رمز ورازهای برقراری رابطه عاشقانه                                
  جایگاه عشق وآگاهی در زندگی زناشویی                            
  مروری بر تحقیقات داخل وخارج از کشور                            
  فصل سوم: روش پژوهش
  انتخاب جامعه ونمونه آماری                                    
  روش نمونه گیری                                        
  ابزار وروش اجرای پژوهش                                    
  پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ                                
  آزمون مقیاس عشقی اشتنبرگ                                
  نتایج                                            
  شیوه اجرای پژوهش                                    
  طرح پژوهش وروش های آماری                                
  روایی آزمون                                        
  پایایی آزمون                                        
  فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمّی
  یافته های توصیفی                                        
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر سن                            
  نمودار مربوط به متغیر سن                                    
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر جنسیت                            
  نمودار مربوط به متغیر جنسیت                                
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر مدرک تحصیلی                        
  نمودار مربوط به متغیرمدرک تحصیلی                                
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر     مدت ازدواج                        
  نمودار مربوط به متغیرمدت ازدواج                                
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر صمیمیت                            
  نمودار مربوط به متغیرصمیمیت                                
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیرهوس                            
  نمودار مربوط به متغیرهوس                                    
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر    تعهد                            
  نمودار مربوط به متغیرتعهد                                    
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر    عشق ورزی                        
  نمودار مربوط به متغیرعشق ورزی                                
  جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیر    رضایت زناشویی                        
  نمودار مربوط به متغیر رضایت زناشویی                            
  یافته های استنباطی                                    
  فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
  خلاصه پژوهش                                        
  محدودیت های پژوهش                                    
  پیشنهادهای اجرایی                                    
  منابع فارسی                                        
  منابع لاتین                                        
  پیوست
  پرسشنامه رضایت زناشویی
  پرسشنامه مقیاس مثلثی اشتنبرگ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی روانشناسی - تاثیر عشق ورزی در رضایت مندی زندگی زناشویی
  فرمت word 120 صفحه
  منابع دارد
  فهرست مطالب دارد
  پاورقی دارد
  پرسشنامه دارد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی روانشناسی - تاثیر عشق ورزی در رضایت مندی زندگی زناشویی
  عشق نیازی مبرم،حیاتی وهمگانی است، که تبلور آن شکوفایی وخلاقیت می آفریند وکمبود آن انسان را به فساد وتباهی می کشاند. در این پژوهش سعی شده توضیحاتی در مورد عشق صحیح وعاقلانه داده شود تفاوت بین دوست داشتن صحیح وکاذب مشخص گردد
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی روانشناسی - تاثیر عشق ورزی در رضایت مندی زندگی زناشویی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه