پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: شانتیا
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه روانشناسی تعریف نظری وعملیاتی شادکامی

  نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن

  فصل اول: کلیات تحقیق
  بیان مسئله
  ضرورت تحقیق
  اهداف تحقیق
  فرضیات تحقیق
  تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق
  پیشرفت تحصیلی
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  شادکامی
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی

  فصل دوم: مروری بر پیشینه  و ادبیات تحقیق
  عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
  علل فردی
  علل خانوادگی
  نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی
  تقسیم بندی والدین
  والدین هدایت کننده
  والدین قدرت مدار
  والدین آسان گیر
  نقش پاداش والدین در پیشرفت تحصیلی
  نقش رابطه معلم و شاگرد در پیشرفت تحصیلی
  نظام ارزشی خانواده در پیشرفت تحصیلی
  شرایط عاطفی و روانی
  اختلال رفتاری، عامل موثر در تحصیلی
  فقر اقتصادی و تاثیر آن بر وضعیت تحصیلی
  میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
  نقش تغذیه در یادگیری دانش آموزان
  عیوب بینایی و نقش آن در  وضعیت تحصیلی دانش آموزان
  سازگاری با محیط مدرسه
  ازدواج فامیلی و عقب افتادگی ذهنی و هوشی كودك و تاثیر آن بر وضعیت تحصیلی
  بی اشتـهایی روانی و پیشرفت تحصیلی
  شرایـط روانی- حـركتی
  تـغییر محیط
  شرایط آموزشی و امكانات مطلوب تحصیلی
  وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین
  نتیجه گیری
  شادکامی
  تعریف شادکامی
  بیوشیمی، وراثت و شادی
   عوامل مرتبط با شادی
  نظریه های شادکامی
  نظریه داینر و همکاران
  نظریه آرگایل
  نظریه روابط و فعالیت های اجتماعی
  نظریه مزلو
   تعریف شادی از نظر « وسمن وریكس »
  تعریف شادی از نظر « سلیگمن»
  تعریف شادی از دید « ون هو ون »
  تعریف شادی از نظر « اد دنیر »
  جایگاه شادی در چهار چوب هیجانها
   دیدگاه شناختی و شادکامی
  شاخص های شادکامی
  عوامل تأثیر گذار بر شادکامی
  تفاوت های جنسیتی
  درآمد
  ازدواج
  سن
  تحصیلات
  رضایت شغلی
  سلامتی
  مذهب
  اوقات فراغت و تفریح
  موفقیت و تأ یید اجتماعی
  رابطة بین ایمان وشادی
  ارتباط احساس شادی با عزت نفس و برونگرایی

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  جامعه آماری
  تعیین حجم نمونه
  روش نمونه گیری
  ابزار جمع آوری اطلاعات
  روایی و پایایی پرسشنامه
  روش آماری

  فصل چهارم: تجزیه تحلیل اطلاعات
  نتایج توصیفی
  نتایج استنباطی

  فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
  خلاصه پژوهش
  یافته های تحقیق
  پیشنهادات تحقیق
  منابع  فهرست جداول
  جدول 1- فراوانی میزان تحصیلات پدردر دانش آموزان پسر
  جدول 2- فراوانی میزان تحصیلات مادر در دانش آموزان پسر
  جدول 3- فراوانی میزان شغل پدر در دانش آموزان پسر
  جدول 4- فراوانی میزان شغل مادردر دانش آموزان پسر
  جدول 6- فراوانی میزان نمرات شادکامی در دانش آموزان پسر
  جدول8-  فراوانی میزان تحصیلات پدر در دانش آموزان دختر
  جدول 9- فراوانی میزان تحصیلات مادر در دانش آموزان دختر
  جدول 11- فراوانی میزان شغل مادردر دانش آموزان دختر
  جدول 12- فراوانی میزان نمرات  شادکامی در دانش آموزان دختر


  فهرست نمودارها
  نمودار1-  فراوانی میزان تحصیلات پدردر دانش آموزان پسر
  نمودار 2- فراوانی میزان تحصیلات مادر در دانش آموزان پسر
  نمودار 3- فراوانی میزان شغل پدر در دانش آموزان پسر
  نمودار 5- فراوانی میزان شغل مادر دردانش آموزان پسر
  نمودار 7- فراوانی میزان نمرات شادکامی در دانش آموزان پسر
  نمودار 8- فراوانی میزان تحصیلات پدر در دانش آموزان دختر
  نمودار 10- فراوانی میزان شغل پدر در دانش آموزان دختر
  نمودار 11- فراوانی میزان شغل مادردر دانش آموزان دختر
  نمودار12-  فراوانی میزان نمرات شادکامی در دانش آموزان دختر  مشخصات فنی محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن
  فرمت word 110 صفحه
  منابع دارد
  فهرست مطالب دارد
  جداول دارد
  نمودار دارد
  پاورقی دارد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن
  تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در یکی از شهرستانهای استان اصفهان انجام شده است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر و پسر که در سال تحصیلی 93-1392 در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر ستان در حال تحصیل هستند می باشند که تعداد 70 نفر برای مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی تاثیر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه