پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : تحقیق روانشناسی - روانشناسی شخصیت

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 800,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی تحقیق روانشناسی مقاله روانشناسی مقالات روانشناسی شخصیت روانشناسی شخصیت

  نام محصول : تحقیق روانشناسی - روانشناسی شخصیت

  • فصل اول
  • مقدمه
  • بیان مساله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • فرضیات
  • تعریف اصطلاحات
  • فصل دوم
  • پیشینه، تحقیق
  • مقدمه
  • دیدگاههایی درباره شخصیت
  • شخصیت از نظر فروم
  • شخصیت از نظر یونگر
  • شخصیت از نظر ماری
  • نگرش فرانكن به شخصیت
  • نگرش مزلو به شخصیت
  • چشم اندازی به رشد شخصیت
  • دیدگاهایی درباره رشد شخصیت
  • رشد شخصیت از نظر یونگر
  • رشد شخصیت از نظر ماری
  • عوامل موثر بر رشد شخصیت
  • فرایندهای اصلی در رشد شخصیت
  • نظریه های نسخ شناسی شخصیت
  • نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت
  • نظریه كاتل
  • نظریه انسان گرایی در شخصیت
  • های شناختی شخصیت
  • ماهیت شخصیت
  • سنجش شخصیت
  • مسائل اساسی در سنجش شخصیت
  • پایلیی
  • اعتبار
  • مهار
  • میل به مهار
  • توهم مهار
  • پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار
  • تفاوتهای فردی در درك جایگاه مهار
  • واكنش در برابر از دست دادن مهار
  • جایگاه مهار
  • جایگاه مهار درونی- بیرونی
  • طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر
  • جایگاه مهار درونی وبیرونی از نظر واینر(1986)
  • نظریه یادگیری اجتماعی( جولیان راتر 1916)
  • توان رفتاری
  • انتظار
  • ارزش تقویت
  • موقعیت روان شناختی
  • آزادی حركت
  • روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود
  • انگیزش رفتار از نظر راتر
  • انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار
  • نظریه اسناد (Attribution)
  • اجزا نظریه نسبت دادن عبارتند از
  • اسنادهای بعد از موفقیت و شكست
  • تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملكرد
  • دیدگاههای بازده تحصیلی بر اسناد
  • زمینه های كاربردی آزمونهای
  • زمینه تحصیلی
  • زمینه شغلی

  مشخصات فنی محصول : تحقیق روانشناسی - روانشناسی شخصیت
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق روانشناسی - روانشناسی شخصیت
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق روانشناسی - روانشناسی شخصیت

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه